Ohashi Ayaka, Tadokoro Azusa, Aoki Ruriko, Suzuki Minori, Matsuoka Misato — Bright Melody (Umayuru ED5)

Artist: Vodka (Ohashi Ayaka), Symboli Rudolf (Tadokoro Azusa), Air Groove (Aoki Ruriko), Agnes Digital (Suzuki Minori), Tanino Gimlet (Matsuoka Misato)
Song title: Bright Melody
Anime «Umayuru» 5th ending theme

More

Ohashi Ayaka, Kimura Chisa, Aoyama Yoshino, Harukawa Meiku, Matsuoka Misato — Yuru Paka HAPPY DAYS! (Umayuru ED1)

Artist: Vodka (Ohashi Ayaka), Daiwa Scarlet (Kimura Chisa), Tsurumaru Tsuyoshi (Aoyama Yoshino), Symboli Kris S (Harukawa Meiku), Tanino Gimlet (Matsuoka Misato)
Song title: Yuru Paka HAPPY DAYS!
Anime «Umayuru» 1st ending theme

More